Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 lutego 2017

16 lutego sesja Rady Miejskiej

XXV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek 16 lutego 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza.

Po ustaleniu quorum podjęte zostaną uchwały w sprawach:

  • określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń,
  • określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski.

http://www.gostyn.pl/16_lutego_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl