Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 maja 2017

1,8 mln zł dofinansowania na budowę kanalizacji w Kosowie

Ponad 1,8 mln zł dofinansowania unijnego otrzyma Gmina Gostyń na budowę kanalizacji w Kosowie. Całe zadanie kosztować będzie ponad 3,6 mln zł. Inwestycja powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć w połowie roku 2018.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo. Zakup urządzeń technicznych dla budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Kosowo” to tytuł projektu, który otrzyma wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek przygotowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znalazł się na 45 miejscu listy rankingowej. Łącznie dofinansowanie uzyskały 53 inwestycje.

W ramach zadania na odcinku blisko 2 km wybudowana zostanie sieć grawitacyjna, a na ponad 3,7 km rurociąg tłoczony. Powstaną również 2 przepompownie ścieków, a także przebudowana zostanie część sieci wodociągowej.

http://www.gostyn.pl/1_8_mln_zl_dofinansowania_na_budowe_kanalizacji_w_Kosowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl