Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 maja 2017

Będziemy przeciwdziałać przemocy w rodzinie

48.100 zł otrzymała gmina Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość”. Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających podnieść świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach programu profilaktycznego „Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość” zorganizowane zostaną stacjonarne i wyjazdowe warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców, mediacje rodzinne, punkt konsultacyjno-doradczy dla dzieci i rodziców. Przedsięwzięcie zakłada również organizację festynu rodzinnego, a także warsztatów dla instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2017.

http://www.gostyn.pl/Bedziemy_przeciwdzialac_przemocy_w_rodzinie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl