Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 maja 2017

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym. Kandydaci mają czas na złożenie swoich ofert do wtorku 23 maja 2017 roku.

Od kandydatów wymagane jest między innymi wyższe wykształcenie oraz co najmniej 3-letni staż pracy. Wśród dodatkowych wymogów brane będzie pod uwagę m.in. co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem dla zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień. Kandydaci powinni wykazać się także znajomością przepisów prawnych niezbędnych do pracy na tym stanowisku oraz komunikatywnością, umiejętnością działania pod presją czasu oraz w sytuacjach kryzysowych. Mile widziane będą osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Inspektor ds. zamówień publicznych będzie odpowiadać za koordynację, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

http://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_38511.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl