Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2017

Jest praca dla strażnika miejskiego

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Komendzie Straży Miejskiej. Kandydaci mogą składać swoje oferty do piątku 14 lipca 2017 r.

By dołączyć do formacji straży miejskiej, należy spełnić warunki przewidziane w art. 24 ustawy o strażach gminnych. Osoby ubiegające się o to stanowisko muszą między innymi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, pełną zdolność do czynności prawnych, cieszyć się nienaganną opinią oraz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Mile widziane będą osoby z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem na podobnym stanowisku.

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku strażnika miejskiego oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj.

http://www.gostyn.pl/Jest_praca_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_38658.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl