Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 kwietnia 2017

Konkurs na stanowisko dyrektora gostyńskiej biblioteki

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu. Oferty można składać do piątku 12 maja 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (Kancelaria, Rynek 2 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256).

Do głównych obowiązków dyrektora będzie należało m.in. zarządzanie Biblioteką, realizacja umowy o warunkach organizacyjno – finansowych Biblioteki oraz realizacja programu jej działania, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, pozyskiwanie środków finansowych.

Kandydaci powinni legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim, minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy w instytucjach kultury, posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych oraz wykazać się znajomością ustaw i przepisów związanych z zakresem działalności instytucji kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj.

http://www.gostyn.pl/Konkurs_na_stanowisko_dyrektora_gostynskiej_biblioteki.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl