Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 lutego 2017

Nowy naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

Aldona Grześkowiak-Węglarz okazała się najlepsza w naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęło 13 podań kandydatów na stanowisko naczelnika Oświaty i Spraw Społecznych. Po sprawdzeniu złożonych dokumentów, przeanalizowaniu ich pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz kryteriów dodatkowych do dalszego postępowania komisja zaprosiła 4 kandydatów. W tej części naboru komisja dokonała oceny kandydatów pod kątem wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku. Aldona Grześkowiak-Węglarz podczas rozmowy wykazała się w najwyższym stopniu wiedzą i znajomością procedur prawnych, wiedzą z zakresu działania samorządu gminnego, oświaty oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykazała się również wysokim stopniem komunikatywności oraz umiejętnościami myślenia strategicznego i uzyskała najwyższą ocenę komisji.

Aldona Grześkowiak-Węglarz ukończyła pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze uzyskując tytuł magistra. Ukończyła również m.in. studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, z Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” oraz wiele szkoleń, kursów z zakresu oświaty. Od ponad dwudziestu lat pracuje jako pedagog. Zawodowo związana była m.in.: ze Szkołą Podstawową nr 3 w Gostyniu, gdzie pracowała jako pedagog i nauczyciel języka niemieckiego, z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, gdzie zatrudniona była jako pedagog i wicedyrektor szkoły, z Zespołem Szkół w Piaskach, gdzie była dyrektorem oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu. Od 2011 roku Aldona Grześkowiak-Węglarz jest zatrudniona w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w jej leszczyńskiej delegaturze.

Aldona Grześkowiak-Węglarz na stanowisku naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zastąpi wieloletniego naczelnika Jerzego Wabińskiego, który z końcem marca 2017 roku przechodzi na emeryturę.

Aldona Grześkowiak-Węglarz
Aldona Grześkowiak-Węglarz

http://www.gostyn.pl/Nowy_naczelnik_Wydzialu_Oswiaty_i_Spraw_Spolecznych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl