Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 kwietnia 2017

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „Z Muzyką do Ludzi” oraz MKS Kania Gostyń Spółka z o.o. na realizacje zadań publicznych w 2017 roku. Oferty wpłynęły w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert i uznaniu celowości realizacji zadań Burmistrz Gostynia podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „Z Muzyką do Ludzi” na realizację zadania „Muzyczny raj z Długorajem” w wysokości 7.271 zł,

2) MKS Kania Gostyń Sp. z o.o. na realizację zadania „Saxony Cup 2017 Drezno” w wysokości 4.821 zł.

http://www.gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_38457.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl