Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 lipca 2017

„Stop próchnicy”

Ruszył program zdrowotny „Stop próchnicy – profilaktyka stomatologiczna dla dzieci z gminy Gostyń”. Program obejmuje dzieci w wieku 8 i 12 lat zamieszkałe w gminie Gostyń, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

Głównym celem zadania „Stop próchnicy – profilaktyka stomatologiczna dla dzieci z gminy Gostyń” jest obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci 8 i 12-letnich (rocznik 2009 i 2005) oraz poprawa jakości ich życia poprzez:

  • oddziaływanie prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno – żywnościowych wśród dzieci objętych programem,
  • podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy u dzieci oraz opiekunów dzieci uczestniczących programie,
  • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem,
  •  zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej.

Program zdrowotny obejmuje m.in. takie działania jak: wykonanie badań stomatologicznych z określeniem stanu jamy ustnej i potrzeb leczniczych, przeprowadzenie rozmowy motywującej dziecko do przestrzegania zaleceń higienicznych i dietetycznych oraz pokrycie bruzd zębów trzonowych lakiem szczelinowym.

Realizatorem programu jest lekarz stomatolog Aleksandra Pelczar prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską w Gostyniu (ul. Graniczna 6F). Przed wizytą należy dokonać zapisu pod numerem telefonu 737 907 236. Pytania dotyczące programu można kierować także drogą elektroniczną na adres e-mail: lakowanie@gostyn.pl. Dzieci objęte programem z lakowania skorzystać mogą w środy w godz. 10.00-13.00, w piątki w godz. 10.00-18.00 i w soboty w godz. 9.00-11.00.

http://www.gostyn.pl/Stop_prochnicy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl