Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Straż Miejska

Straż miejska:

  • dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • współdziała w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
  • pomaga w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
  • zabezpiecza miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń do momentu przybycia właściwych służb,
  • współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku publicznego,
  • doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w okolicznościach zagrożenia,
  • informuje o stanie i rodzajach zagrożeń.


Komenda Straży Miejskiej
Rynek 2, pokój nr 9
63-800 Gostyń
Tel. +48 655752164
e-mail: um@gostyn.pl

Numer alarmowy Straży Miejskiej
507 154 706

http://www.gostyn.pl/Straz_Miejska_37370.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl