Facebook
Youtube

www.gostyn.pl

02 sierpnia 2017

Ukazał się czwarty tom „Rocznika Gostyńskiego”

Dostępny jest już czwarty tom „Rocznika Gostyńskiego”, czasopisma poświęconego przeszłości ziemi gostyńskiej. Promocja najnowszego numeru miała miejsce w poniedziałek 31 lipca 2017 roku w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.
Spotkanie było okazją do omówienia zawartych w piśmie tekstów, a także bliższej prezentacji jednego z nich. Tym razem był to tekst Adama Kajczyka dotyczący poszukiwań podziemi w gostyńskiej farze. Autor przedstawił fakty i najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych dotąd badań.
Jak stwierdził prof. Krzysztof Maćkowiak, przewodniczący Rady Programowej pisma, ukazanie się czwartego numeru „Rocznika” potwierdza, że ta inicjatywa wydawnicza jest potrzebna i inspirująca. Stale bowiem powiększa się grono zainteresowanych historią naszego regionu – także takich, którzy sami zajmują się badaniem przeszłości, a efekty swoich prac gotowi są prezentować na łamach pisma.

* * *

Najnowszy numer liczy 206 stron. Zawiera 16 artykułów podzielonych na stałe działy: „Studia i artykuły”, „Varia”, „Dokumenty”, „Pamiętniki i wspomnienia”, „Z archiwum fotograficznego GaSo”.
O czasach staropolskich piszą: Elżbieta Skorupska (o bractwach religijnych działających przy gostyńskiej farze) i prof. Zbyszko Górczak (o rodzinie Górków, współwłaścicieli Gostynia w początkach XVI wieku). Różne aspekty życia mieszkańców ziemi gostyńskiej w wieku XIX i w początkach kolejnego stulecia poruszają artykuły Antoniego Jerszyńskiego (o gminie ewangelickiej w Piaskach), Ryszarda Kołodziejczaka (o nauczyciele katolickiej szkoły elementarnej w Michałowie) i Damiana Płowego (o mieszkańcach ziemi gostyńskiej uczestniczących w wojnach z lat 1864, 1866, 1870-1871). Tajemnice lotniska w Goli przybliża publikacja Jerzego Bogdanowicza, a w 20. rocznicy śmierci Stefana Jankowiaka, zasłużonego badacza regionu, jego rys biograficzny prezentuje prof. Krzysztof Maćkowiak.
Uzupełnieniem tekstów wyposażonych w aparat badawczy są też w „Roczniku” artukuły przyczynkarskie. Obok tekstu Adama Kajczyka o poszukiwaniach georadarowych w gostyńskiej farze, należą do nich dwa biogramy: ks. prałata Nikodema Mędlewskiego (pióra Lucyny Lisieckiej) i Janusza Hejnowicza, aktora wrocławskich teatrów (pióra Lecha Męczarskiego). Andrzej Dudek prezentuje wszystkie stemple okolicznościowe stosowane przez pocztę na terenie Gostynia w latach 1962-2017. Rejestr niemieckich nazw ulic w Gostyniu w latach zaborów i w czasie II wojny światowej opracował Maciej Kretkowski. Informację o stanie parafii i kościoła w Strzelcach Wielkich na przełomie XIX i XX wieku zamieszczają Wanda i Józef Radołowie. Wydanie niniejszego numeru „Rocznika” zbiega się w czasie z 50. rocznicą utworzenia w Gostyniu pierwszej placówki muzealnej. Z tej okazji Robert Czub przedstawia informacje dotyczące obecnej siedziby muzeum – budynku przy ul. Kościelnej 5.
Tradycyjnie „Rocznik” zamykają teksty należące do dwóch odrębnych działów, w których publikowane są dokumenty archiwalne oraz pamiętniki i wspomnienia. Tym razem ks. Rafał Rybacki, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, opracował cenny dokument z dziejów gostyńskiej fary – fragment Akt Wizytacyjnych biskupa poznańskiego z 1610 roku. Zamieszczono także nieznany dotąd opis tragicznych wydarzeń na gostyńskim Rynku z 21 października 1939 roku. Pochodzi on z obszernych niepublikowanych dotąd wspomnień Kazimiery Hejnowicz-Kosińskiej. Podobnie jak w poprzednich numerach, w „Roczniku” znalazło się miejsce na dwa archiwalne zdjęcia z zasobów portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl.

* * *

Nowy numer „Rocznika Gostyńskiego” nabyć można w siedzibie Muzeum w Gostyniu. Egzemplarz kosztuje 20 zł.

http://www.gostyn.pl/Ukazal_sie_czwarty_tom_Rocznika_Gostynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl