Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Ostrzeżenie dla przedsiębiorców

Uwaga przedsiębiorcy

Ministerstwo Rozwoju ostrzega przedsiębiorców przed podmiotami wyłudzającymi opłaty za dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych z bazy CEIDG.

Ministerstwo przypomina, że wszelkie czynności związanie z wpisem do bazy CEIDG są bezpłatne.

http://www.gostyn.pl/Uwaga_przedsiebiorcy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl