Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 marca 2017

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Gostyniu

W niedzielę 2 kwietnia 2017 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gostyniu dla wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 9 obejmującym ulice: Bolesława Chrobrego, Emilii Plater, Robotniczą, Spokojną, Willową, Władysława Łokietka, Zacisze. Wybory zostaną przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” (ul. Hutnika 4).

W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyniu głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "X" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, najpóźniej do poniedziałku 13 marca 2017 roku.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie miejskim w Gostyniu najpóźniej do piątku 24 marca 2017 roku.

Więcej informacji na temat wyborów można znaleźć tutaj.

http://www.gostyn.pl/Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Miejskiej_w_Gostyniu_38330.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl