Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 kwietnia 2017

Zdobądź dofinansowanie na usunięcie azbestu

W roku 2017 kontynuowany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, w tym rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie obejmie 100% kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, nie dotyczy kosztów zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Usuwaniem niebezpiecznej substancji zajmie się firma wybrana w przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Aby skorzystać z pomocy w usunięciu wyrobów azbestowych właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek o odebranie i unieszkodliwienie odpadów na formularzu dostępnym w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego (ul. Wrocławska 256, parter, pokój nr 4 w godz. od 7.30 do 15.30), do 30 czerwca 2017 roku. Program współfinansowany jest przez gminy powiatu gostyńskiego, Powiat Gostyński oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.gostyn.pl/Zdobadz_dofinansowanie_na_usuniecie_azbestu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl