Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 maja 2018

11 maja sesja Rady Miejskiej

23 projekty uchwał będą przedmiotem XXXVIII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w piątek 11 maja 2018 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXXVII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2018r.,
 • w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostyń,
 • zmieniającej uchwałę nr XXXIII/434/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Gostyńskiemu,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2018r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018-2024,
 • w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty,
 • w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,
 • w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu na wykonanie robót budowlanych w Kościele Parafialnym,
 • w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie na wykonanie robót budowlanych w Kościele Parafialnym,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Nad Kanią),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Droga do Klasztoru),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości (ul. Górna),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (15/7),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (15/9),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (23/1) ,
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (24/1),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (25/1),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (26/3),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (28/3),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (29/3),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina (30/3),
 • w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Daleszyn (298/3, 299/3),
 • w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy lub ograniczenie obowiązkowego wymiaru zatrudnienia radnemu Rady Miejskiej w Gostyniu Mateuszowi Matysiakowi.

Następnie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za I kwartał 2018 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

https://www.gostyn.pl/11_maja_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl