Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 września 2017

25 września sesja Rady Miejskiej

8 projektów uchwał będzie przedmiotem XXXII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w poniedziałek 25 września 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołów z XXIX, XXX i XXXI sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

  • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęć wody na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Gola,
  • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Witoldowie,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Dolnej,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości,
  • w sprawie zaliczenia drogi powiatowej na terenie gminy Gostyń do kategorii dróg gminnych,
  • w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.,
  • zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.,
  • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024.

Następnie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za II kwartał 2017 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

http://www.gostyn.pl/25_wrzesnia_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl