Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 listopada 2018

Apel w związku ze zbliżającą się zimą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w związku ze zbliżającą się zimą zawraca się z prośbą o szczególną uwagę i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób wymagających wsparcia.

Program działania w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Gostyń realizowany będzie do 31 marca 2019 roku. Wsparciem w szczególności obejmowane są osoby zagrożone bezdomnością, bezdomne, samotne, niesamodzielne i niepełnosprawne oraz wymagające z różnych przyczyn pomocy. Program realizowany jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz schroniskami.

Pracownicy MGOPS apelują o informowanie o takich sytuacjach odpowiednich służb:

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250 (poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00), numery telefonów: 65 572 01 11, 65 572 38 49,
  • Straż Miejska w Gostyniu Rynek 2 (od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30), numer telefonu 65 575  21 64, numer alarmowy 507 154 706,
  • Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44 (całodobowo) numer telefonu 65 575 82 00, numer alarmowy 112.

https://www.gostyn.pl/Apel_w_zwiazku_ze_zblizajaca_sie_zima_39891.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl