Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 października 2013

BUDŻET BARDZIEJ OBYWATELSKI: MOŻNA ZGŁASZAĆ PROPOZYCJE

300 tys. zł z samorządowego budżetu przewiduje się przeznaczyć w roku 2014 na zadania zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców gminy Gostyń. Propozycje można przekazać nawet nie wychodząc z domu, wykorzystując drogę elektroniczną. Pomysły przyjmowane będą do 31 października 2013 roku.
Mieszkańcy gminy Gostyń będą współdecydować o rozdysponowaniu ponad 2 milionów zł z przyszłorocznego budżetu. O różnych formach udziału lokalnej społeczności w konstruowaniu planu wydatków informowaliśmy w naszym serwisie. Możliwości te sprawiają, że gostyński plan finansowy będzie budżetem bardziej obywatelskim.
Każdy mieszkaniec gminy może już teraz wskazać zadanie, którego realizacji oczekiwałby od władz samorządowych. Wystarczy wyczerpująco i czytelnie wypełnić specjalny formularz. Jest on dostępny w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej można go otrzymać w biurach obsługi klienta – w ratuszu i na parterze budynku przy ul. Wrocławskiej 256.
Zgłoszenie musi zawierać możliwie szczegółowy opis planowanego zadania, w tym jego lokalizację. Niezbędne jest również podanie informacji umożliwiających w razie potrzeby kontakt zwrotny z autorem pomysłu.
Przed przesłaniem zgłoszenia warto zorientować się, czy proponowane przedsięwzięcie należy do zadań gminy, co jest warunkiem rozpatrywania propozycji. W tym celu można skontaktować się z Urzędem Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, tel. 655752110. Można także wysłać e-mail: bbo@gostyn.pl, wpisując w temacie: BBO–PYTANIE.
Kompletną propozycję wraz z uzasadnieniem należy przesłać (Rynek 2, 63-800 Gostyń) lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ratusz, I piętro, pokój nr 10). Można także skorzystać z drogi elektronicznej (bbo@gostyn.pl, wpisując w temacie: BBO–ZGŁOSZENIE).
Zgłoszone zadania zostaną przeanalizowane pod względem formalnym i prawnym, a także zgodności z dokumentami wieloletnimi. Wpisane na formularzu informacje o zakresie i szacunkowej wartości zadań poddane zostaną weryfikacji. Wyłonione w ten sposób propozycje oceni komisja konsultacyjna, którą powoła burmistrz. On też zarekomenduje zadania Radzie Miejskiej, która podejmie ostateczną decyzję o włączeniu wybranych obywatelskich projektów do realizacji w roku 2014.

https://www.gostyn.pl/BUDZET_BARDZIEJ_OBYWATELSKI_MOZNA_ZGLASZAC_PROPOZYCJE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl