Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2020

Blisko 900 tys. dla klubów sportowych

14 klubów sportowych otrzymało w 2020 roku dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń. Łącznie kluby otrzymały wsparcie w wysokości 892.000 zł.

Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą uzyskać kluby prowadzące działalność na obszarze gminy Gostyń i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może być przeznaczona m.in. na realizacje programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacje dla klubów pozwalają wspierać rozwój sportu na terenie gminy Gostyń, zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez gostyńskie kluby oraz umożliwiają dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Gostyń.

Dotację przyznano:

 • Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu – 74.704,90 zł,
 • Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Start” w Gostyniu – 119.400 zł,
 • Stowarzyszeniu Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – 49.050 zł;
 • Stowarzyszeniu Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – 16.800 zł,
 • MKS Kania Gostyń sp. z o.o. – 295.200 zł,
 • Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu – 17.913,10 zł,
 • Stowarzyszeniu Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu – 33.086 zł,
 • Stowarzyszeniu Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu – 43.400 zł,
 • Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – 41.900 zł,
 • Stowarzyszeniu Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” – 28.550 zł,
 • Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu – 59.296 zł,
 • Stowarzyszeniu Gostyński Futsal w Gostyniu – 37.800 zł,
 • Stowarzyszeniu Akademia Sportu „Młode Orły” w Gostyniu – 29.700 zł,
 • Fundacji Piotra Reissa z Poznania – 45.200 zł.

https://www.gostyn.pl/Blisko_900_tys__dla_klubow_sportowych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl