Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 czerwca 2011

Budowa linii kablowych SN 15 kV wraz ze złączem ZKSN

RI.6733.8.2011                                                           Gostyń, 27 czerwca 2011 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 27 czerwca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowych SN 15 kV wraz ze złączem ZKSN, na terenie działek  nr 926, 890, 908/3, 895/7, 895/6, 895/2, 889, 894/1, 891/6, 888, 891/7, 891/8, 891/1, 854, 855, 876, 1547/3, 875, 873, 1547/6, 1551, 1550, 1552, 1553, 1559, 1554, 1556, 2067/3, położonych w Gostyniu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pok. nr 5, w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                           Z up. Burmistrza
                                                           Elżbieta Palka
                                                           Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

http://www.gostyn.pl/Budowa_linii_kablowych_SN_15_kV_wraz_ze_zlaczem_ZKSN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl