Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2017

Budżet Gostynia na rok 2018

18 radnych „za” i 3 głosy „wstrzymujące” się to wyniki głosowania nad uchwałą budżetową gminy Gostyń na rok 2018. Nad budżetem Gostynia na przyszły rok radni pracowali na XXXIV sesji, która odbyła się w czwartek 14 grudnia 2017 roku.
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody w 2018 roku wyniosą ponad 110 mln zł, a wydatki ponad 112 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli na różnego rodzaju inwestycje zapisano ponad 15 mln zł. Wśród nich znalazły się m.in. rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 1 w Gostyniu, budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie, modernizacja stadionu miejskiego, budowa parkingu między ul. Mostową a os. 700-lecia, ostatni etap ściezki rowerowej Gostyń-Kunowo, remont przejazdu kolejowego na ul. Lipowej, budowa placu zabaw na os. Głogówko. Samorząd zabezpieczył także pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznych budowy przedszkola na os. Pożegowo, adaptacji pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej na przedszkole oraz adaptacji budynku świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole.
Najwięcej pieniędzy, bo blisko 42 mln zł, gmina Gostyń wyda na zadania związane z oświatą i edukacją, w tym m.in. na utrzymanie szkół i przedszkoli, dotacje dla niepublicznych przedszkoli żłobków. Ponad 32 mln zł zostanie wydanych na pomoc społeczną.

http://www.gostyn.pl/Budzet_Gostynia_na_rok_2018.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl