Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 listopada 2022

Dodatek elektryczny

Od czwartku 1 grudnia 2022 roku pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu będą przyjmować wnioski o dodatek elektryczny. Wnioski można składać osobiście w MGOPS (ul. Wrocławska 250) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Wnioski o dodatek można pobrać w holu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1), jak również tutaj.

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek drogą elektroniczną poprzez portal Epuap.

Instrukcja:
1. Pobierz wniosek do wypełnienia

2. Wypełnij dokładnie wniosek wraz z załącznikami i go podpisz.

3. Zeskanuj wniosek do formatu PDF.

4. WAŻNE! Każdy zeskanowany dokument należy podpisać elektronicznie (np. profilem zaufanym na stronie gov.pl - LINK TUTAJ)

5. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i wybierz WYŚLIJ PISMO OGÓLNE.

6. Zaloguj się używając profilu zaufanego, e-dowodu lub portalu bankowego.
7. W formularzu wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNIU

8. Uzupełnij pozostałe wymagane pola formularza oraz jako załącznik dołącz zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek.
9. Wyślij formularz.

 

Kto może wnioskować o świadczenie?

Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

•         pompa ciepła,
•         ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.
 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

•         gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego,

•         gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,

•         gospodarstwo domowe zakupiło paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)),

•         gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodząca z mikroinstalacji, w rozumienie art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383).

 
Wysokość świadczenia:
•         1000 złotych dla gospodarstwa domowego
•         1500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh
W celu uzyskania podwyższonej kwoty dodatku elektrycznego do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem elektrycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć do 1 lutego 2023 roku.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku.

https://www.gostyn.pl/Dodatek_elektryczny.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl