Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 marca 2023

Dofinansowanie dla DD Senior+

Gmina Gostyń otrzymała dofinansowanie w wysokości 204 000 zł na zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II.


Moduł II dotyczy zapewnienia funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu.


Całkowity koszt zadania publicznego w 2023 roku wynosi 862 943 zł. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gostyn.pl/Dofinansowanie_dla_DD_Senior_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl