Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 lipca 2017

Dofinansowanie dla gostyńskiej oświaty

Gimnazjum nr 2 w Gostyniu otrzyma ponad 58 tys. zł dofinansowania na doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Szkoła doposaży również pomieszczenia do nauki.

Gmina Gostyń otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie doposażenia. Środki finansowe otrzymało Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyniu, ponieważ po środki mogły sięgnąć tylko gimnazja jako szkoły samodzielne, które zostaną przekształcone w podstawówki.

Na doposażenie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 18 400 zł. Gimnazjum zakupi m.in. nowe stoły świetlicowe, krzesła, regały, szafę na gry planszowe, komodę, dywan, gry dydaktyczne, TV multimedialny.

Na doposażenie pomieszczeń do nauki gmina otrzymała 40 000 zł. Dzięki tym środkom zostaną wyposażone 4 izby lekcyjne. Kupione zostaną m.in. krzesła uczniowskie z regulacją, stoliki, szafki indywidualne, regał na pomoce dydaktyczne, dywan edukacyjny, biurko i szafę na pomoce dla nauczyciela, regały szatniowe, zestaw pianek „kącik wypoczynkowy” i tablicę ceramiczną. Wkład własny gminy Gostyń to 28 000 zł.

http://www.gostyn.pl/Dofinansowanie_dla_gostynskiej_oswiaty.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl