Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji o programie pomocowym można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Dofinansowanie_kosztow_wynagrodzen_pracownikow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl