Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Doradztwo w terenie

Miejscowość: Gostyń
Data rozpoczęcia: 2022-03-03 10.00
Data zakończenia: 2022-03-03 17.00

Centrum PISOP zaprasza na dyżur doradczy do Gostynia, pn. „Doradca w terenie”. W ramach konsultacji osoby działające w organizacjach pozarządowych mogą np.: skonsultować projekt, poznać źródła finansowania projektów lub dowiedzieć się jak założyć organizację.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 3 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu w godz. 10.00-17.00.

 

Szczegółowy program:

10.00-14.30 - doradztwo indywidualne

DORADZTWO OGÓLNE - m.in. konsultacja projektów, wyszukiwanie konkursów, bieżące funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, wsparcie w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji

ZAKŁADANIE NOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - m.in. wybór formy prawnej, konsultacja statutu i dokumentów rejestrowych, wsparcie merytoryczne i finansowe pierwszej inicjatywy organizacji

AKCJA DORADA Z PLECAKIEM – przeprowadzenie mini audytów w organizacji

15.00-17.00 - grupowy warsztat doradczy

"Aktualne źródła finansowania organizacji pozarządowych"

 

Udział w dyżurze jest bezpłatny, jednak należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa pod numerem telefonu 607 809 944 lub mailowo beata.donaj@pisop.org.pl 

https://www.gostyn.pl/Doradztwo_w_terenie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl