Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 maja 2018

Dzieci piszą listy do Ziemi

Gminni stróże prawa w ramach akcji „Dzieci piszą listy do Ziemi”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu, przeprowadzili cykl spotkań z uczniami klas V poświęconych ochronie środowiska.

Podczas spotkań strażnicy miejscy rozmawiali z uczniami o: segregacji śmieci,  recyklingu, problemie niskiej emisji, smogu i o sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Głównym celem ogólnopolskiej akcji „Dzieci piszą listy do Ziemi” było podniesienie świadomości uczniów w zakresie działań proekologicznych, uświadomienie zagrożenia wynikającego z codziennych czynności wpływających na zanieczyszczenie środowiska oraz powietrza.

https://www.gostyn.pl/Dzieci_pisza_listy_do_Ziemi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl