Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lipca 2011

II przetarg na sprzedaż dworku w Osowie

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 14/2 o powierzchni 0,6500 ha, położonej w Osowie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00023564/8


Cena wywoławcza: 390 000,00 zł
wadium: 50 000,00 zł

Nieruchomość ma kształt nieregularny, średnio korzystny, bowiem teren nie jest równy. Na działce usytuowany jest dworek: budynek prostokątny zwrócony ku wschodowi, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, murowany z dachem dwuspadowym - kryty dachówką ceramiczną, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 384,40 m2. Budynek wymaga remontu i modernizacji. Do nieruchomości podłączone są następujące media: energia, woda, kanalizacja sanitarna z odprowadzaniem do zbiornika bezodpływowego. Budynek jest ogrzewany przez piece kaflowe. Teren nieruchomości jest częściowo zagospodarowany (znajdują się tam plac zabaw, boisko sportowe) i porośnięty drzewami. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
I przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była powyższa nieruchomość, został przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2011 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do 26 sierpnia 2011 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 26 sierpnia 2011 r.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży nie zostanie powiększona o podatek VAT – zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 marca 2011 roku.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna 1 - pokój nr 5, tel. 65 572 03 10 wew. 15.

 

https://www.gostyn.pl/II_przetarg_na_sprzedaz_dworku_w_Osowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl