Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 września 2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Gostyń, dnia 7 września 2010 roku
OSS.3026-92/10
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. przeprowadzenie akcji sprzątania świata i zorganizowanie festynu ekologicznego.
Uzasadnienie
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna
art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
 

http://www.gostyn.pl/INFORMACJA_O_UNIEWAZNIENIU_OTWARTEGO_KONKURSU_OFERT.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl