Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 stycznia 2010

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz informuje, że zamierza przeznaczyć do zamiany nieruchomość oznaczoną jako działka nr 772/5, położoną na zapleczu ul. Jana Pawła II w Gostyniu.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

https://www.gostyn.pl/INFORMACJA_O_WYKAZIE_35527.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl