Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 marca 2010

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:
1.    wynająć w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 885/1, położoną w Gostyniu przy ul. Towarowej
2.    zmienić załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 612/09 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grud-nia 2009 roku w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

https://www.gostyn.pl/INFORMACJA_O_WYKAZIE_35548.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl