Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 sierpnia 2010

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:
wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 158/7, położoną w Dusinie.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

http://www.gostyn.pl/INFORMACJA_O_WYKAZIE_35597.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl