Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 czerwca 2010

INFORMACJ AO WYKAZIE

Burmistrz Gostynia informuje, że:
•    ustala wysokość czynszu dzierżawionego za grunty rolne stanowiące własność Gminy Gostyń
Szczegółowy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

 

http://www.gostyn.pl/INFORMACJ_AO_WYKAZIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl