Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 marca 2010

I PRZETARG USTNY - OGRÓDEK WIEDEŃSKI

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod
OGRÓDEK WIEDEŃSKI

Nieruchomość oznaczona, jako działka nr 1330, położona w części północno-wschodniej rynku w Gostyniu. Przetarg dotyczy najmu na okres wiosenno-letni 2010 roku, tj. 1.05.2010r – 30.09.2010r. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - 150 m2.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
5,70 zł za 1 m2 (netto) + 22% VAT + podatek od nieruchomości
Wadium: 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium należy wpłacić do 7 kwietnia 2010 r. na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 2 (tel. 65 5752117).
 

https://www.gostyn.pl/I_PRZETARG_USTNY_-_OGRODEK_WIEDENSKI.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl