Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 września 2013

I przetarg nieograniczony na sprzedaż rozjazdu kolejowego nr 403

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności do ruchomości - rozjazdu kolejowego nr 403 wraz z szynami łączącymi typu S-42 (bez podkładów kolejowych)

Cena wywoławcza: 12.000,00 zł
wadium: 2.000,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VATPrzetarg odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 23 września 2013 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – w tytule przelewu należy napisać „wadium na tory”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji ceny. Jedno postąpienie wynosi min. 120,00 zł.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do dnia następnego po przetargu. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie, wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejna najwyższa cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 10, tel. (65) 575 20 21.
 

http://www.gostyn.pl/I_przetarg_nieograniczony_na_sprzedaz_rozjazdu_kolejowego_nr_403.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl