Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 kwietnia 2013

Informacja - decyzja środowiskowa - chlewnia Sikorzyn

                                                                                                       Gostyń  15.04.2013r.

RI.6220.25.2012

 

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 12.04.2013 r., na wniosek Państwa Violetty i Benedykta Turbańskich zam. Sikorzyn 17, 63-800 Gostyń i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie chlewni komorowej na 500 sztuk tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości  Sikorzyn 17, gm. Gostyń   (dz. nr 114, 115/1 obręb Sikorzyn).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256,  pok. 4 w godz. od 730 do 1530.                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                          mgr Donata Nawrocka
                                                                                                                          Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_-_decyzja_srodowiskowa_-_chlewnia_Sikorzyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl