Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lutego 2013

Informacja Burmistrza dot. wydania decyzji środowiskowej - żwirownia

BURMISTRZ GOSTYNIA
                                                                                                   Gostyń  07.02.2013r.

RI.6220.20.2012
 

INFORMACJA BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 06.02.2013r. na wniosek Pana Witolda Gryczki, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Betoniarnia Witold Gryczka” z siedzibą ul. Wrocławska 178, 63-800 Gostyń, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Kunowo 3” w Kunowie, gm. Gostyń na działkach o nr ewid.  564, 561/1, 561/2 (obręb Kunowo).
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530.
                                                                                                  Z up. BURMISTRZA
                                                                                                  mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_dot__wydania_decyzji_srodowiskowej_-_zwirownia_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl