Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 listopada 2017

Informacja Wojewody Wielkopolskiego

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

Szczegółowych informacji udziela Andrzej Radke pełnomocnik ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl.

http://www.gostyn.pl/Informacja_Wojewody_Wielkopolskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl