Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 marca 2012

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

OSS.524.10.2011
                                                                                              Gostyń, dnia 6 marca 2012 roku

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kulturalne niedziele.

Uzasadnienie
Nie złożono żadnej oferty.

Podstawa prawna
Art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).                                                                             Burmistrz Gostynia
                                                                             /-/ Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_uniewaznieniu_otwartego_konkursu_ofert_35796.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl