Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lutego 2018

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz kombatantów

Gostyń, 8 lutego 2018 roku

OSS.524.13.2018


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Uzasadnienie:

Oferty nie zostały rozpatrzone z powodu braku wymaganych załączników.


Podstawa prawna:

Art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zmianami).

 

Burmistrz Gostynia

/-/ Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Informacja_o_uniewaznieniu_otwartego_konkursu_ofert__dzialalnosc_na_rzecz_kombatantow_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl