Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lipca 2011

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
('Postaw na rodzinę')

 

OSS.524.11.2011
Gostyń, dnia 4 lipca 2011 roku

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert


Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. przeprowadzenie profilaktycznego festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

Uzasadnienie
Nie złożono żadnej oferty.

Podstawa prawna
Art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536).
 

 

https://www.gostyn.pl/Informacja_o_uniewaznieniu_otwartego_konkursu_ofert_brPostaw_na_rodzine.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl