Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 czerwca 2011

Informacja o wykazie

Informacja o wykazie
Burmistrz informuje, że zamierza:

1. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Helsztyńskiego,
2. sprzedać w trybie przetargowym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej,
3. wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną położoną w Szczodrochowie,
4. sprzedać na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności gruntu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 147.
5. sprzedać na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności gruntu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 14.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim   w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

https://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35678.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl