Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 października 2011

Informacja o wykazie

Burmistrz informuje, że zamierza:


1.  sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości położonej w Stężycy,


2. wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Goli.Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim


w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.


http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35728.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl