Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 listopada 2011

Informacja o wykazie

Burmistrz informuje, że zamierza:
1. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości położonej w Czajkowie,
2. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości położonej w Dalabuszkach,
3. wynająć w trybie bezprzetargowym  nieruchomość położoną w Gostyniu na zapleczu ul. Towarowej,
4. wynająć w trybie bezprzetargowym  nieruchomość położoną w Gostyniu przy ul. Mostowej,

Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35741.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl