Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 lutego 2012

Informacja o wykazie

Burmistrz informuje, że zamierza:
1. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, po-łożonej w Siemowie,
2. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, po-łożonej w Tworzymirkach,
3. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, po-łożonej w Ziółkowie,
4. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, po-łożonej w Gostyniu przy ul. 1 Maja,
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35779.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl