Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 lutego 2012

Informacja o wykazie

Burmistrz informuje, że zamierza:
1. sprzedać w trybie bezprzetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu na os. Słonecznym,
2. wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Gostyniu przy ul Droga do Klasztoru
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35784.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl