Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 kwietnia 2012

Informacja o wykazie

Burmistrz informuje, że zamierza:
1. wynająć w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową położoną w Kosowie,
2. wynająć w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu przy ul. Towarowej,
3. wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną położoną w Gostyniu przy ul. Bojanowskiego.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35819.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl