Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 maja 2012

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:
1. sprzedać w trybie bezprzetargowym prawo własności do lokalu mieszkalnego usytuowane-go w budynku przy ul. Taczaka 3 w Gostyniu oraz udział w częściach wspólnych budynku i gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy,
2. sprzedać w trybie bezprzetargowym prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Podleśnej (działki nr 159/21, nr 159/22, nr 159/23, nr 159/24, nr 159/25, nr 159/26),
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35833.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl