Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 sierpnia 2012

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym prawo wła-sności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl,
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35885.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl