Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 stycznia 2013

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:
1. sprzedać w trybie bezprzetargowym prawa własności do lokali usytuowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej 6 w Gostyniu,
2. sprzedać w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości położonej w Osowie.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl.
 

http://www.gostyn.pl/Informacja_o_wykazie_35950.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl